• 090 77 999 88
 • 0906.63.55.56
 • 08.350.66666
  Số chữ trong "1 cụm từ khóa" 2 3 4 >= 5
  Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm <1.000.000đ) 1.200.000đ 1.000.000đ 800.000đ 600.000đ
  Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm 1.000.000đ - 10.000.000đ) 1.600.000đ 1.400.000đ 1.200.000đ 1.000.000đ
  Chi phí/tháng (kết quả tìm kiếm >10.000.000đ) 2.000.000đ 1.800.000đ 1.600.000đ 1.400.000đ
  Vị trí 3 tháng đầu (thời gian cam kết tối đa) Top 10 Top 10 Top 10 Top 10
  Vị trí 3 tháng sau 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4
  Hoàn phí 80% khi không đạt kết quả (*)
  Thanh toán 6 tháng/lần 6 tháng/lần 6 tháng/lần 6 tháng/lần
  Hợp đồng tối thiểu 1 năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng

Quy trình triển thực hiện SEO tại iClick

Phần I: Đánh giá tiền khả thi chiến dịch SEO cho website

 • Đánh giá thực trạng website về mặt: Nội dung, cấu trúc, PR (PageRank>
 • Đánh giá ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và website.
 • Phân tích đối thủ về ngành nghề kinh doanh cùng ngành.
 • Đánh giá về từ khóa khách hàng cần đưa vào chiến dịch SEO.
 • Đánh giá hành vi người dùng với từ khóa theo yêu cầu của khách hàng.


Phần II: Tổ chức các chiến dịch SEO

1/ Tối ưu hóa On-site

 • Chọn từ khóa phù hợp chiến dịch SEO.
 • Tối ưu hóa về mặt cấu trúc của website, bao gồm: CSS/XHTML, SEF, Web 2.0, Metakey, Googlebot, SitemapXML, RSS, Coment, DIV /Table, JavaScript, tối giản Code trên XHTML, Images, Flash, Video.
 • Điều chỉnh nội dung hiện tại của website.
 • Tổ chức tối ưu hơn đối thủ về 3 mặt kể trên.
 • Tăng chất lượng nội dung bài biết cho nhóm từ khóa SEO.
 • Điều chỉnh và tổng hợp nội dung phù hợp với từ khóa trên On-site.

2/ Tối ưu hóa Off-site

 • Phân tán bài viết phù hợp với từ khóa trên các site có PR cao.
 • Các tổ chức chiến dịch đăng bài viết trên Site có PR cao.
 • Phương án nội dung trên Off-site phù hợp với từ khóa.
 • Đối ngoại Website phù hợp với từ khóa.


Phần III: Theo dõi tình hình và điều chỉnh chiến dịch SEO

 • Theo dõi website qua Google Analytics.
 • Điều chỉnh website qua Google webmaster Tools.
 • Cập nhật APIs (Google Maps, Local Businuess Center, Search On-Site APIs)..
 • Theo dõi hành vi tìm kiếm của người dùng và điều chỉnh "Keyword".
 • Điều chỉnh chiến dịch SEO.
 • Công cụ phân tích Keyword trên trang để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.


Kết quả hiển thị được tính trên trang tìm kiếm: www.google.com.vn


Lợi ích nổi bật của dịch vụ SEO tại iClick

 • Khách hàng được tư vấn về cách chọn từ khóa phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh khác nhau.
 • Được tư vấn nội dung Website phù hợp với yêu cầu các công cụ tìm kiếm.
 • Được (*) iClick cam kết hoàn lại 80% phí dịch vụ cho những từ khóa không đúng với vị trí đã cam kết.
 • Hỗ trợ 24/7.
 • Báo cáo kết quả sẽ được gởi đến khách hàng bất kể khi nào có yêu cầu.
 • (*) iClick cam kết tối đa trong 03 tháng đầu tiên vị trí từ khóa nằm trong Top 10 trong trang hiển thị đầu tiên của tìm kiếm Google.
 • Nếu trước thời gian 03 tháng đầu, vị trí website của khách hàng hiển thị ở vị trí 1-5, iClick sẽ tính tiền tại thời điểm hiển thị và trừ dần vào số tiền khách hàng đã thanh toán trước đó.
 • Nếu sau 03 tháng đầu, vị trí của bạn không hiện lên đúng top 10, iClick sẽ hoàn trả lại toàn bộ giá trị hợp đồng mà khách hàng thanh toán trước đó.

 • Báo giá trên không bao gồm những từ khóa có mức độ cạnh tranh cao (sẽ có những điều chỉnh về giá và thời gian cam kết cho những cụm từ khóa này), để biết giá cụ thể cho từng từ khóa quý khách vui lòng cung cấp từ khóa và trang web của quý khách cần SEO để chúng tôi đánh giá để có một mức phí hợp lý nhất.
 • [Close]