• 090 77 999 88
  • 0906.63.55.56
  • 08.350.66666

Dịch vụ Backup Biểu phí duy trì Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa
WEB HOSTING
Hosting Cá nhân Hàng tuần 90.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 540.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Bán Chuyên Nghiệp Hàng tuần 180.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.062.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Bán Chuyên Nghiệp ++ Hàng tuần 270.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.242.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Chuyên Nghiệp Hàng tuần 360.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.422.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Doanh Nghiệp Hàng tuần 450.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.602.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting TM Điện Tử Hàng tuần 540.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
HOSTING PRO
Hosting Pro 1 Hàng tuần 270.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.422.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 2 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 3 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 4 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 5 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
SERVER
Email Server Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Share Server Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
VPS Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Dedicated Server cho mỗi HDD < 250G Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
KHÁC
Giga Host Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Storage Host Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Yêu cầu ghi dữ liệu ra DVD 180.000 /1GB  

Giá trên chưa gồm VAT 10%

[Close]